Lord Skanda-Murugan
 

முருகன் பஜனைப்பாடல்கள்
(Murugan Bajanaip PādalgaL)

 Sharavana Shiva Kumāra

Text Box: We surrender to Lord Subramanyam, who has a charming face and who protects all with his Vel. Victory to Lord Shanmukha!Sharavana Shiva Kurmara

Shanmukhanātha Jai Jai Shanmukhanātha

Subrahmanya Kārttikeya Vadi Vela

Shanmukhanātha Jai Jai Shanmukhanātha

Sharanam Sharanam Shanmukhanātha

 

பச்சை மயில் வாகனனே (pachchai mayil vāgananē)

 

Text Box: Rider of the green vehicle (peacock), Balasubramanium, please come as I call to you, with love and trust, casting away all my doubts. 1பச்சை மயில் வாகனனே சிவ

pachchai mayil vāgananē siva

பால சுப்பிரமணியனே வா - இங்கு

bāla sūppiramaNiyanē vā - ingu

இச்சை இல்லாம் உன்மேல் வைத்தேன்

ichchai illām unmēl vaiththēn

எள்ளளவும் ஐயமில்லை - (பச்சை மயில்)  1

eLLaLavum aiyamillai - (pachchai mayil)

 

 

கொச்சை மொழியானாலும் - உன்னைக்

kochchai mozhiyānālum - unnaik

Text Box: Even though I cannot speak my language properly, I'll make every effort to sing to you as naturally as I can kiss you. As I sing to you, peace settles everywhere for all my sufferings and worries cease. 2கோஞ்சிக் கோஞ்சிப் பாடிடுவேன் - இங்கு

kōnsik kōnsip pādiduvēn - ingu

சர்ச்சை எல்லாம் மறைந்ததப்பா - எங்கும் 

saRchchai ellām maRaindhadhaPbā - engum

சாந்தம் நீறைந்தப்பா - (பச்சை மயில்)   2
sāndham nīRaindhappā - (pachchai mayil)


வெள்ளமது பள்ளந்தனிலே பாயும்

Text Box: How water flows into a ditch
You too have flowed slowly into my heart
Melting all my impure thoughts 3
veLLamadhu paLLandhanilē pāyum

தன்மை போல உள்ளந்தனிலே - நீ

thanmai pōla uLLandhanilē - nī

மள்ள மள்ள புகுந்து விட்டாய் எந்தன்

meLLa meLLa pugundhu vittāy endhan

கள்ளமெல்லாம் கரைந்ததப்பா - (பச்சை மயில்)   3

kaLLamellām karaindhadhappā - (pachchai mayil)

 

Text Box: I have built a temple inside my heart
To which, I light a lamp (theepum) whose flame is pure and honest
Please Muruga, come into my temple with your anklets making noise
You have a cockerel as your flag 4
நெஞ்சமதில் கோவில் அமைத்தேன் அதில்

nensamadhil kōvil amaiththēn adhil

நேர்மை என்னும் திபம் வைத்தேன் - நீ

naeRmai ennum thibam vaiththēn - nī

செஞ்சிலம்ப கொஞ்சிட வா மருகா

sensilamba konsida vā murugā

சேவற் கொடி மயில் வீரா - (பச்சை மயில்)   4

sēvaT kodi mayil vīrā - (pachchai mayil)

 

Text Box: You dwell in six sacred abodes (Aarupadu Veedu)
You are the only one who can grant me salvation
Please come to me, Muruga, on your peacock
For you are everywhere 5
ஆறுபடை வீடுடையவா எனக்கு

āRubadai vīdudaiyavā enakku

ஆறுதலைத் தருந் தேவா - நீ

āRudhalaith tharunN thēvā - nī

ஏறுமயில் ஏறிவருவாய் - மருகா

ēRumayil ēRivaruvāy - murugā

எங்கும் நீறைந்தவனே - (பச்சை மயில்)   5

engum nīRaindhavanē

 

Text Box: Near the sea shore, where the waves crash
Is a temple (Thiruchendur) where our loving Murugan resides
You have bestowed upon me peace of mind
And for that I thank you millions and millions of times 6அலைகடல் ஓரத்திலே எங்கள்

alaigadal ōraththilē engaL

அன்பான சண்முகனே - நீ

anbāna saNmuganē - nī

அலையா மனந் தந்தாய் - உனக்கு

alaiyā mananN thandhāy - unakku

அனந்த கோடி நமஸ்காரம் - (பச்சை மயில்)   6

anandha kōdi namaSkāram - (pachchai mayil)

முருகன் அட்ஷரமாலை (murugan atsharamālai - Anbarukku Anbanae)

ராகம் - பெஹாக்                                                            தாளம் - திஸர ஏகம்

rāgam - peHāk                                                                                   thāLam - thiSara ēgam

 

Text Box: 1.	Friend to those who love him - please come Muruga
2.	You have six powerful bases (ārupadu veedu) - please come Muruga
3.	You are love and light - please come Muruga
4.	You are the beloved son of Siva and Uma - please come Muruga
5.	You are the nephew to God Vishnu - please come Muruga
6.	You made a dumb boy talk - please come Muruga
7.	You dwell in eight cities - please come Muruga
8.	On your lovely peacock - please come Muruga
9.	You are the younger brother to Lord Ganapathy (who has five hands) - please come Muruga
10.	You have 6 beautiful faces - please come Muruga
11.	You are the husband to the lovely Goddess Valli - please come Muruga
12.	You are the meaning of 'Om' - please come Muruga
13.	You were the guru to 'Auvaiyār' (goddess Saraswathi) - please come Muruga
14.	You are the Lord of the entire world - please come Muruga
15.	Run towards me - please come Muruga
16.	Dance towards me - please come Murugaஅன்பருக்கு அன்பனே நீ வா வா முருகா (1)

anbarukku anbanē nī vā vā murugā 

ஆறுபடை வீடுடையாய் வா வா முருகா

āRupadai vīdudaiyāy vā vā murugā

இன்பமய சோதியே நீ வா வா முருகா

inpamaya jōdhiyē nī vā vā murugā

ஈசனுமை பாலகனே வா வா முருகா

eesanumai pālaganē vā vā murugā

உரகநாபன் மருகனே நீ வா வா முருகா (5)

uraganNāban maruganē nī vā vā murugā 

ஊமைக்கருள் புரிந்தவனே வா வா முருகா

ūmaikkaruL pindhavanē vā vā murugā

எட்டுக்குடி வேலவா நீ வா வா முருகா

ettukkudi vēlavā nī vā vā murugā

ஏறுமயில் ஏறியே நீ வா வா முருகா

ēRumayil ēRiyē nī vā vā murugā

ஐங்கரனுக் கிளையவனே வா வா முருகா

aingaranuk kiLaiyavanē vā vā murugā

ஆறுமுக வேலவனே வா வா முருகா (10)

āRumuga vēlavanē vā vā murugā

ஒய்யாரி வள்ளலோலா வா வா முருகா

oyyāRi vaLLilōlā vā vā murugā

ஓங்கார தத்துவமே வா வா முருகா

ōngkāra thaththuvamē vā vā murugā

ஓளவைக் குபதேசித்தவா வா வா முருகா

ōwvaik kubadhēsiththavā vā vā murugā

அகிலலோக நாயகனே வா வா முருகா

agilalōga nāyaganē vā vā murugā

ஓடிவாநீ ஓடிவா நீ வா வா முருகா (15)

ōdivānNī ōdivā nī vā vā murugā

ஆடிவாநீ ஆடிவா நீ வா வா முருகா

ādivānNī ādivā nī vā vā murugā

 

 

Vā Vā Murugaiyah!

  

Vā vā Murugaiyah Vadivel alaha
Vā vā vā Kumara Thiruk Karttikeya
Vā vā Murugaiyah Vadivel alaha

 

Singara vela Siva Sakthi Bāla
Sangītha lola Sathiya Sai yīsa
Sangītha lola Śrī Swaminātha - (Vā vā Murugaiyah)

 

வேல் முரகா மால்மருகா (vēl muragā mālmarugā )

பல்லவி

pallavi

 

வேல் முரகா மால்மருகா வா வா சண்முகா

vēl muragā mālmarugā vā vā saNmugā
குல்பிடித்தேன் காத்தருள வா வா சண்முகா

kūlbidiththēn kāththaruLa vā vā saNmugā

 

அனுபல்லவி

anupallavi

 

நால்வேதப் பொருளான நாதா சண்முகா

nālvēdhap poruLāna nādhā saNmugā
நல்லதெல்லாம் உன்பால் கொண்டாய் நாதா சண்முகா

nalladhellām unbāl kondāy nādhā saNmugā

செல்வமாகச் சிவையணைக்கும் சேயே சண்முகா
selvamāgach sivaiyaNaikkum sēyē saNmugā

செங்கதிர் வேல்தாங்கிய என்தேவா சண்முகா (வேல்)
sengath vēldhāngiya en_dhēvā saNmugā (vēl)

 

cr]mf

saraNam

 

ஆறுபடை வீடுடைய ஆண்டவா சண்முகா

āRubadai vīdudaiya āndavā saNmugā
ஆனந்தறே அற்புதறே ஆண்டவா சண்முகா

ānandhaRē aRpudhaRē āndavā saNmugā
தேறுதலை தருபவனே தேவா சண்முகா

thēRudhalai tharubavanē thēvā saNmugā
cigfkar Ogfkar cIlE[c]fMka (Evlf)
singāra ōngāra sīlanēsaNmugā (vēl)

 

நா றுமாலை யணிமார்பா நாயகா சண்முகா

nā Rumālai yaNimbā nāyagā saNmugā

நாதவிந்து கலாதீத நாயகா சண்முகா
nādhavindhu kalādhīdha nāyagā saNmugā

ஏறுமயில் வாகனனே ஏந்தலே சண்முகா
ēRumayil vāgananē ēndhalē saNmugā

நீறணிந்தார் வினைபோக்கும் நீதனேசண்முகா (வேல்)
nīRaNinth vinaibōkkum nīdhanēsaNmugā (vēl)

 

வீடும்நாடும் நின்திருத்தாள் வேண்டி னேன் சண்முகா

vīdumnNādum nin_dhiruththāL vēndi Nnēn saNmugā
வீரன் சூரன் உடல்கிழித்த வேலனேசண்முகா

vīran sūran udalgizhiththa vēlanēsaNmugā

ஓடம் மனம் உன்னை நாட ஆடிவா சண்முகா
ōdam manam unnai nāda ādivā saNmugā

ஒருவனே என்வினையழித்த உத்தமா சண்முகா (வேல்)
oruvanē envinaiyazhiththa uththamā saNmugā (vēl)

 

எல்லையில்லா ஆனந்தனே ஏகாந்த சண்முகா

ellaiyillā ānandhanē ēgāndha saNmugā

எங்கும் நிறைந்த அன்புருவெ என் முரகா சண்முகா
engum niRaindha anburuve en muragā saNmugā

தில்லையில் ஆடுந் தேவி பாலாகா சண்முகா
thillaiyil ādunN thēvi pālāgā saNmugā

திருட்டுத்தனமாய்க் குறக்கொடியைக் கொண்டவா சண்முகா (வேல்)
thiruttuththanamāyk kuRakkodiyaik kondavā saNmugā (vēl)

 

etalfAleylflamf கடந்த பதம் தந்திடாய் சண்முகா

thollaiyellām kadandha padham thandhidāy saNmugā
தோத்தரிதோம் எங்கள் முன்னே வந்திடாய் சண்முகா

thōththidhōm engaL munnē vandhidāy saNmugā
குல்லையொத்த மனமுருகக் கருணைசெய் சண்முகா

kullaiyoththa manamurugak karuNaisey saNmugā
குல்லெனச் சிலம்பொலிக்க ஓfவா சண்முகா (வேல்)

kullenach silambolikka vā saNmugā (vēl)

 

 

Shiva Kumaranē Shakti Balanē

Text Box: Come! Lord Muruga (Subramanyam) son of Shiva and Sakthi; who taught the meaning of ōM to Shiva. Come! You have now been born at Puttaparthi. Come Lord Muruga! Come Lord Sai! 

Shiva kumarane sakthi balanē, vā vā vā

Saravanabava guha shanmukha vela, vā vā vā ōmkara tatu vamane ni, vā vā vā

(Putta) Parthipurishwara sai natha, vā vā vā Kanda vā vā vā

Vela vā vā vā

Sai vā vā vā

 

Singara Vel Muruga 

 

Text Box: Victory to beautiful Muruga. Thou art known as Shanmukha, Sharavana Bhava, Guha, the Supreme Guru, Lord of Palani, Resident of Puttaparthi, Son of Sakthi, Murugesa holding the Vel. singara vel muruga vel vel

jai jai māl maruga vel vel

sharavana bhava guha gurupara shanmukha

om siva gurunatha vel vel

palani girisha parthi purisha

bhakta hrudaya vasa vel vel

Śrī sakthi danaya Śrī skanda raja

Śrī sai murugesa vel vel

அர ஹரோ ஹரா

ara Harō Harā

 

அரஹரோ ஹரா சுவாமி அரஹரோ ஹரா

araHarō Harā suvāmi ara Harō Harā

அரஹரோ ஹரா சுவாமி அரஹரோ ஹரா
araHarō Harā suvāmi araHarō Harā

கதிர்காம வேலனுக்கு அரஹரோ ஹரா
kathiRkāma vēlanukku araHarō Harā

கந்தப்ப சுவாமிக்கு அரஹரோ ஹரா - (அரஹரோ)
kandhappa suvāmikku araHarō Harā

திருப்பரங்கிரி தீரனுக்கு அரஹரோ ஹரா
thirupparankiRi thīranukku araHarō Harā

திருச்செந்தூர்த் தேவனுக்கு அரஹரோ ஹரா
thiruchchenththūR thēvanukku araHarō Harā

tiRpfpz[icf eclfv{kfK `rhEra hra
thiruppazhanich selvanukku araHarō Harā

tiREvrk pal{kfK `rhEra hra - (`rhEra)
thiruvēraka pālanikku araHarō Harā

K[fbilaDmf Kmr{kfK `rhEra hra
kunRilādum kumaranukku araHarō Harā

Kwfcait[f k]v{kfK `rhEra hra
kunsaRithan kaNavanukku araHarō Harā

Kbvqfqi kanft{kfK `rhEra hra
kuRavaLLi kāndhanukku araHarō Harā

K]gfkdnft Elal{kfK `rhEra hra - (`rhEra)
kuNankadandha Lōlanukku araHarō Harā

EcaAlmAlkf kizv{kfK `rhEra hra
sōlaimalaik kizhavanukku araHarō Harā
ecaKCkfkar mRk{kfK `rhEra hra

sogusukkāra maruganukku araHarō Harā
civckfti Evl{kfK `rhEra hra

sivasakthi vēlanukku araHarō Harā

cigfkar Evl{kfK `rhEra hra - (`rhEra)
singāra vēlanukku araHarō Harā

`kgfkar nacRkfK `rhEra hra
agangāra nāsarukku araHarō Harā
`[fpafkqi[f EnyRkfK `rhEra hra

anpkaLin nēyarukku araHarō Harā

Ogfkartf ttfTvafkfK `rhEra hra
ōngārath thaththuvkku araHarō Harā

Omf ckfti tnftvafkfK `rhEra hra
ōm sakthi thandhavkku araHarō Harā

`rhEra hra Cvami `rhEra hra
araHarō Harā suvāmi araHarō Harā

`rhEra hra Cvami `rhEra hra
araHarō Harā suvāmi araHarō Harā

 

Vel Muruga Vel Muruga

Text Box: Chant the many names of beautiful Lord Muruga: Kanda, Kadamba, Subramanya; who resides in Kathirgamam, and Parthi (Putta); who killed the demon Surapadman with the powerful Vel.

Vel Muruga Vel Muruga

Vel Muruga Vadi Vel Alaha

Kanda Kadamba Vel Muruga

Kadirgama Vela Vel Muruga (Vel Muruga)

Sura Samhara Vel Muruga

Subrahmanyane Vel Muruga

Sai Muruga Sai Muruga

Sai Muruga Sathya Sai Muruga

 

Muruga Sharanam

 

Text Box: Surrender to Lord Muruga, whose vehicle is the peacock with beautiful feathers; consort of Valli, who protects those who surrender; younger brother of Lord Ganesha; beloved son of Sakthi who destroys our fears and doubts.Muruga Sharanam Muruga Sharanam

Muruga Muruga Muruga

Pulli Mayilone Muruga Sharanam

Valli Manalane Muruga Sharanam

Sevatkodiyone Muruga Sharanam

Sevadi Kappavane Muruga Sharanam

Iaingakara Sotharane Muruga Sharanam

Iaiyankalai Thīrppavane Muruga Sharanam

ōm Saravanane Muruga Sharanam

ōm Shakti Balane Muruga Sharanam

 

 

 

`R]kiri natrf `RqiyT (aruNagiri nādhar aruLiyadhu)

knftrf `{p>ti (kandhar anubūdhi)

kapfp<

kāppu

enwfckf k[klfL enkizfnf TRktf

nensak kanagallu negizhnN thurugath
twfctf tRqfc]f Mk{kf kiylfEcrf

thansath tharuLsaN muganuk kiyalsēr
ecwfecabf p

sensoR punaimālai siRanN thidavē
pwfckf krvaA[ ptmf p]ivamf.

pansak karavānai padham paNivām.

N\lf

nūl

~Dmf p]iEv l]iEc vel[pf

ādum paNivē laNisē valenap
paDmf p]iEv p]iya yRqfvayf

pādum paNivē paNiyā yaruLvāy
EtDgf kyma MkA[cf ecRvibf

thēduNG kayamā muganaich seruviR
kaDnf t[iya A[cEka trE[. 1

kādunN thaniyā Nnaisagō tharanē.

 

 

ulflac niraKl Eyak vitcf

ullāsa nirāgula yōga vidhach
clflap viEnat{ nIyAlEya

sallāba vinōdhanu nīyalaiyō
'lflamb '[fA[ yiznft nlwf

ellāmaRa ennai yizhandha nalaNY
ecalflayf MRka krp> ptiEy. 2

sollāy murugā karabū padhiyē.

 

vaE[a p<[lfparf k[lfma RtEma

vānō punalbār kanalmā rudhamō
waE[a tyEma nvilfna[f mAbEya

NYānō thayamō navilnNān maRaiyō
yaE[a m[Ema 'A[ya]f dvidnf

yānō manamō enaiyāN tavidanN
taE[a epaRqa vTc]fMkE[. 3

thānō poruLā vadhusaNmuganē.

 

vAqpdfdAkmf maetaD mkfk eq{nf
vaLaibattakaim māthodu makka LenunN

tAqpdf dziytf tKEma tKEma

thaLaipat tazhiyath thagumō thagumō
kiAqpdf edZV RrMgf kiriy

kiLaipat tezhuSu ruramuNG kiriyunN
etaAqpdf DRvtf etaDEv lvE[. 4
thoLaipat turuvath thoduvē lavanē.

 

mkmaAy kAqnftid vlfl pira[f

magamāyai kaLaindhida valla pirān
MkmaB emazinfT emazinf tilE[

mugamāRu mozhindhu mozhinN thilanē
`kmaAd mdnfAty er[f byRwf

agamādai madandhaiya ren RayaruNY
ckmaAyy sagamāyaiyuL ninRu thayaNG kuvadhē.

 

ti]iya [mE[a ciAlmI T[taqf

thiNiyā Nnamanō silaimī thunadhāL
`]iya rrvinft mRmfp< mEta

aNiyā raravindha marumbu madhō
p]iya ev[ vqfqi ptmf p]iy

paNiyā vena vaLLi padham paNiyunN
t]iya vtiEmat tya prE[. 6

thaNiyā vadhimōdha thayā paranē.

 

ekDvayf m[A[ ktiEkqf krva

keduvāy mananai kadhigēL karavā
tiDvayf vFEv liAbtaqf niA[vayf

thiduvāy vadivē liRaidhāL ninaivāy
CDvayf enDEv tA[T\qf pdEv

suduvāy neduvē thanaidhūL padavē
viDvayf viDvayf viA[ya Avy viduvāy viduvāy vinaiyā vaiyumē.

 

`mRmf ptiEt qkma em{mipf

amarum padhidhē Lagamā menumip
pimrgf ekdfemyfpf epaRqf Epciyva

pimaraNG ketmeyp poruL pēsiyavā
Kmr[f kirirac Kmari mk[f

kumaran kirirāsa kumāri magan
cmrmf epaR ta[v nackE[. 8

samaram poru thānava nāsaganē.

 

mdfYDrfKzlf mgfAkyrf Amylf vAlpf
mattūrguzhal mangaiyar maiyal valaip

pdfYDclf pDmf priec[f ebaziEv[f
pattūsal padum parisen Rozhivēn

tdfYD dbEvlf cyiltf etbiy thattū taRavēl sayilath theRiyum

tidfYDr niraKl nirfpf pyE[. 9

thittūra nirāgula nirp payanē.

 

karfma miAcka l[fvribf klptf

kārmā misaigā lanvariR kalabath
Etrfma miAkvnf ettirpf pDvayf

thErmā migaivanN thedhirap paduvāy
tarfmarfp vlari tlari ey{wf

thārmārba valāri thalāri yenuNY
Vrfma mFytf etaDEv lvE[. 10
sūrmā madiyath thoduvē lavanē.

 

Pka ev[ev[f kiAqP Fyzpf

kūgā venaven kiLaigū tiyazhap
Epaka vAkemyfpf epaRqfEp ciyva

pōgā vagaimeyp poruLbē siyavā
takacl Evlv naL kvitf

thāgāsala vēlava nālu kavith
tiyaka krElak cika m]iEy. 11
thiyāgā karalōga sigā maNiyē.

 

ecmfma[f mkAqtf tiRDnf tiRd[f

semmān magaLaith thirudunN thirudan
epmfma[f MRk[f pibva [ibva[f

pemmān murugan piRavā NniRavān
Cmfma ;Recalf lbev[f bLEm

summā irusol laRaven Ralumē
`mfma epaR eqa[fB mbinftilE[. 12

ammā poru LonRu maRindhilanē.

 

MRk[f t[iEvlf M[ingf KRev[f

murugan thanivēl muninNaNG kuruven
bRqfeka]f dbiya rbiy

RaruLgoN taRiyā raRiyunN tharamō
uRv[f bRv[f Bqt[f bilt[f

uruvan Raruvan RuLadhan Riladhan
biRq[f ebaqiy[f eb[fni[f bTEv. 13
RiruLan RoLiyan RennNin Radhuvē.

 

Akvayf ktirfEvlf MRk[f kzlfepbf

kaivāy kadhirvēl murugan kazhalbeR
Byfvayf m[E[ eyaziva eyazivayf

Ruyvāy mananē yozhivā yozhivāy
emyfvayf vizi nacieyaDwf ecviyamf

meyvāy vizhi nāsiyoduNY seviyām
_vayf vzi eclfL mvaviA[Ey. 14

aivāy vazhi sellu mavāvinaiyē.

 

MRk[f Kmr[f Kke[[fB emazinf

murugan kumaran kuganenRu mozhinN
TRKwf ecylftnf T]rfev[f bRqfvayf

thuruguNY seyaldhanN thuNarven RaruLvāy
epaRp

porubuNG kavarum puviyum paravuNG
KRp

kurubungava eNguNa paNY saranē.

 

EpraAc ey{mf pi]iyibf pi]ipdf

pērāsai yenum piNiyiR piNibat
Edara viA[Ey {zlnf tKEma

tōrā vinaiyē NnuzhalanN thagumō
vIra MTVrf pdEv elbiy

vīrā mudhusūr padavē leRiyuNY
Vra CrElak Trnf trE[. 16

sūrā suralōga thuranN tharanē.

 

yaEmatiy klfviy< emmf mbiv

yāmōdhiya kalviyu mem maRivunN
taEm epb Evlvrf tnft[abf

thāmē peRa vēlavar thandhanāR
p>Emlf mylf Epa ybemyfpf p<]rfvIrf

pūmēl mayal pō yaRameyp puNarvīr
taEmlf ndvIrf ndvI ri[iEy. 17

thāmēl nadavīr nadavī riniyē.

 

utiya mriya v<]ra mbva

udhiyā mariyā vuNarā maRavā
vitima lbiya viml[f p

vidhimā laRiyā vimalan pudhalvā
`tika vnka vpya vmra

adhigā vanNagā vabayā vamarā
ptika vlVrf pygf krE[. 18

padhigā valasūr payaNG karanē.

 

vFv

vadivunN thanamum manamuNG kuNamuNG
KFy

kudiyuNG kulamuNG kudibō kiyavā
`Fynf tmila `yilfEv lrEc

adiyanN thamilā ayilvē larasē
miF ey[febaR pavi evqipf pFE[. 19

midi yenRoru pāvi veLip padinē.

 

`rita kiyemyfpf epaRQkf kFEy]f

aridhā kiyameyp poruLuk kadiyēN
urita v

uridhā vubadhēsa muNarnN thiyavā
viritar] vikfrmf Evqi AmEyarf

viridhāraNa vikram vēLi maiyōr
p

puridhā raga nāga purandharanē.

 

kRta mbva enbika] '[kf

karudhā maRavā neRigāNa enak
kiRtaqf v[cnf tr'[f biAcvayf

kirudhāL vanasanN tharaen Risaivāy
vrta MRka myilfva k[E[

varadhā murugā mayilvā kananē
virta krVr vipad ]E[. 21

viradhā karasūra vibāda Nanē.

 

kaAqkf KmErc e[[kf kRtitf

kāLaik kumarēsa Nnenak karudhith
taAqpf p]iytf tvemyf tiyva

thāLaip paNiyath thavamey thiyavā
paAqcf Vzlf vqfqi ptmfp<]iy

pāLaich sūzhal vaLLi padhambuNiyum
EvAqcf Crp>

vēLaich surabubadhi mēru vaiyē.

 

`FAykf Kbiya tbiya Amyi[alf

adiyaik kuRiyā thaRiyā maiyināl
MFykf ekdEva MAbEya MAbEya

mudiyak kedavō muRaiyō muRaiyō
vFvikf rmEvlf mkipa Kbmi[f

vadivik ramavēl magibā kuRamin
ekaFAypf p<]Rgf K]p>t rE[. 23
kodiyaip puNaruNG kuNabūdha ranē.

 

PrfEvlf vizi mgfAkyrf ekagfAkyiEl

kūrvēl vizhi mangaiyar kongaiyilē
EcrfEv [Rqf Ecrv< em]f}mEta

sērvē NnaruL sēravu meNNumadhō
VrfEv eraD K[fB etaAqtftenDmf

sūrvē rodu kunRu thoLaiththanNedum
EparfEvl pp tiEy. 24

pōrvēla puraththā pūba thiyē.

 

emyfy ey[evvf viA[vazf Avy

meyya yenavev vinaivāzh vaiyuganN
AtEya `FEy [Alytf tKEma

thaiyō adiyē Nnalaiyath thagumō
AkEya `yiEla kzEla MZTwf

kaiyō ayilō kazhalō muzhudhuNY
ecyfEyayf myiEl biy EcvkE[. 25

seyyōy mayilē Riya sēvaganē.

 

~tar miEl [RAqpf epbEv

ādhāra milē NnaruLaip peRavē
nIta e[aR cbfB niA[nftiAlEy

nīdhā Nnoru saTRu ninaindhilaiyē
Evtakm wa[ viEna tmE[a

vēdhāgama NYāna vinNō thamanō
kIta CrElak cika m]iEy. 26
kīdhā suralōga sigā maNiyē.

 

mi[fE[ nikrfvazfAv viRmfpiy ya[f

minnē nigarvāzhvai virumbiya yān
'[fE[ vitiyi[f py[igf kiTEva

ennē vidhiyin payaniNG kidhuvō
epa[fE[ m]iEy epaREq yREq

ponnē maNiyē poruLē yaruLē
m[fE[ myiElbiy va[vE[. 27

mannē mayilēRiya vānavanē.

 

~[a `MEt `yilfEv lrEc

ānā amudhē ayilvē larasē
wa[a krE[ nviltf tKEma

NYānā karanē navilath thagumō
ya[akiy ev[fA[ viZgfki evBnf

yānāgiya vennai vizhungi veRunN
ta[ayf niAlni[f bTtbf prEv. 28

thānāy nilainNin RadhudhaR paravē.

 

;lfEl ey{ma Ayyi lidfdA[nI

illē yenumā yaiyi littanainNī
epalfEl [biyaAm epaBtf tiAlEy

pollē NnaRiyāmai poRuth thilaiyē
mlfEl p

mallē puri panniru vāguvilen
ecalfEl p sollē punaiyuNY sudarvē lavanē.

 

eclfva {Rvibf bikzfEv lv[[f

selvā NnuruviR Rigazhvē lavanan
ebavfva tet[ v<]rfvitf tTta[f

Rovvā thadhena vuNarvith thadhudhān
`vfva bbiva rbiki[f btlalf

avvā RaRivā raRigin Radhalāl
'vfva ebaRvrfkf kiAcvipf pTEv. 30

evvā Roruvark kisaivip padhuvē.

 

pazfvazf ev{mipf pDma AyyiEl

pāzhvāzh venumip padumā yaiyilē
vIzfva ey[ '[fA[ vititftA[Ey

vīzhvā yena ennai vidhiththanaiyē
tazfva [Avecyf t[ta MqEva

thāzhvā Nnavaisey thanadhā muLavō
vazfva yi[inI myilfva k[E[. 31

vāzhvā yininNī mayilvā kananē.

 

kAlEy ptbikf ktbikf tAly>

kalaiyē padhaRik kadhaRik thalaiyū
dAlEy pDma bTvayf vidEva

talaiyē padumā Radhuvāy vidavō
ekaAlEy p

kolaiyē puri vēdargulap pididhōy
mAlEy mAl PbiD vaAkyaE[. 32
malaiyē malai kūRidu vāgaiyānē.

 

cinfta Klvilf elaDeclf vem{mf

sindhā kulavil lodusel vamenum
vinfta dviey[fB vidpf epBEv[f

vindhā taviyenRu vidap peRuvēn
mnfta ki[itnft vEra tyE[

mandhā kinidhandha varō thayanē
knfta MRka kR]a krE[. 33

kandhā murugā karuNā karanē.

 

cigfkar mdnfAtyrf tIenbi Epayf

singāra madandhaiyar thīnNeRi pōy
mgfkar el[kfK vrnftRvayf

mangāra lenakku varandharuvāy
cgfkfram cika vlc]f MkE[

sankrāma sigā valasaN muganē
kgfka nti pal kfRpakrE[. 34

kangā nadhi pāla krubāgaranē.

 

vitika} MdmfAp vida viA[Ey[f

vidhigāNu mudambai vidā vinaiyēn
ktika] mlrfkfkz el[f bRqfvayf

kadhigāNa malarkkazha len RaruLvāy
mtiva }tlfvqfqiAyylf lTpi[f

madhivā NudhalvaLLiyaiyal ladhubin
Ttiya virta Crp> ptiEy. 35
thudhiyā viradhā surabū padhiyē.

 

nata Kmra nmev[f br[arf

nādhā kumarā namaven Raranār
Ota ey[Eva tiyetpf epaRqfta[f

ōdhā yenavō thiyadhep poruLdhān
Evta Mtlf vi]f]vrf VDmlrfpf

vēdhā mudhal viNNavar sūdumalarp
pata Kbmi[f ptEc krE[. 36

pādhā kuRamin padhasē karanē.

 

kirivayf viDvikf rm EvliAbEya[f

kirivāy viduvik rama vēliRaiyōn
priva rem{mf ptEm vAlEy

parivā ramenum padhamē valaiyē
p

purivāy mananē poRaiyā maRivāl
`riva yFeyaD mknf AtAyEy. 37

arivā yadiyodu maganN thaiyaiyē.

 

~taqiay eya[f bbiEy A[ybtf

ādhāLāya yon RaRiyE NnaiyaRath
tItaqiAy ya]f dTecpf p

thīdhāLiyai yāN tadhusep pumadhō
Ptaq kirat Klikf kiAbva

kūdhāLa kirādha kulik kiRaivā
Evtaq k]mf p

vēdhāLa kaNam pugazhvē lavanē.

 

maEvzf c[[gf ekdma Ayvida

māvēzh sananaNG kedamā yaividā
YYMEvdA] ey[fB MFnf tiDEma

ūmūvēdaNai yenRu mudinN thidumō
EkaEv Kbmi[f ekaFEtaqf p<]Rnf

kōvē kuRamin kodidhōL puNarunN
EtEv civ cgfkr EtcikE[. 39

thēvē siva sangara thēsiganē.

 

viA[Eyad viDgf ktirfEvlf mbEv[f

vinaiyōda viduNG kadhirvēl maRavēn
mA[EyaD tiygfki mygf kidEva

manaiyōdu thiyangi mayaNG kidavō
kA[Eya dRvitf TAbEyaD pCnf

kanaiyō taruvith thuRaiyōdu pasunN
tiA[Eya FtE]aD tirinf tvE[. 40

thinaiyō tidhanōdu thirinN thavanē.

 

caka etA[Ey cr]gf kqiEl

sāgā thenaiyē saraNaNG kaLilē
kaka nm[arf klkwf ecy

kāgā namanār kalagaNY seyunNāL
vaka MRka myilfva k[E[

vāgā murugā mayilvā kananē
Eyaka civwa e[apEt cikE[. 41

yōgā sivaNYā Nnobadhē siganē.

 

KbiAykf KbiyaT Kbitftbiy

kuRiyaik kuRiyādhu kuRiththaRiyum
enbiAykf t[iEval nikzftf tidLwf

neRiyaik thanivōla nigazhth thidaluNY
ecbivbf BlEka DArcinf Aty

seRivaR Rulagō turaisinN thaiyumaT
bbivbf bbiya Amy< mbfbTEv. 42

RaTivaR TaRiyā maiyu maTRadhuvē.

 

T\ca m]iy

thūsā maNiyunN thugilum punaivāL
Enca MRka ni[t[f pRqalf

nēsā murugā ninadhan paruLāl
~ca nikqnf Tkqa yi[fpi[f

āsā nigaLanN thugaLā yinbin
Epca `Np>ti pibnf tTEv. 43
pēsā anNubūdhi piRanN thadhuvē.

 

caDnf t[iEvlf MRk[f cr]wf

sādunN thanivēl murugan saraNaNY
VDmf pFtnf tTecalf LmEta

sūdum padidhanN thadhusol lumadhō
vIDwf Crrfma MFEv tMmfevgf

vīduNY surarmā mudivē thamumveNG
kaDmf p<[Mgf kmZgf kzEl. 44

kādum punamuNG kamazhuNG kazhalē.

 

krva kiyklfvi y

karavā kiyagalvi yuLār kadaisen
birva vAkemyfpf epaRqI KAvEya

Riravā vagaimeyp poruLī kuvaiyō
Krva Kmra Klica y

kuravā kumarā kulisā yudhaguNY
crva civEyak tya prE[. 45

saravā sivayōga thayā paranē.

 

'nftay

endhāyumenak karuLdhandhaiyunNī
cinfta Klma [AvtIrftf etA[yaqf

sindhā kulamā Nnavaidhīrth thenaiyāL
knfta ktirfEv lvE[ y

kandhā kadhirvē lavanē yumaiyāL
Amnfta Kmra mAbna ykE[. 46

maindhā kumarā maRainNā yaganē.

 

~ba Aby

āRā Raiyunīth thadhanmēl nilaiyaip
Epba vFEy[f epBma BqEta

pēRā vadiyēn peRumā RuLadhō
cIba vRVrf ciAtvitf tiAmEyarf

sīRā varusūr sidhaivith thimaiyōr
Pba v

kūRā vulagaNG kuLirvith thavanē.

 

`bieva[f bbni[f bbiva rbivibf

aRivon RaRanNin RaRivā raRiviR
pibieva[f bbni[f bpira [AlEya

piRivon RaRanNin Rabirā Nnalaiyō
ecbieva[f bbvnf tiREq ciAty

seRivon RaRavanN thiruLē sidhaiya
evbiev[fbv EraDBmf EvlvE[. 48

veRivenRava rōduRum vēlavanē.

 

t[f[nf t[ini[f bTta [biy

thannanN thaninNin Radhudhā NnaRiya
;[f[mf emaRvrfkf kiAcvipf pTEva

innam moruvark kisaivip padhuvō
mi[f{gf ktirfEvlf vikirfta niA[varf

minnuNG kadhirvēl vigirdhā ninaivār
ki[f[gf kAqy

kinnaNG kaLaiyum krubaisūzh sudarē.

 

mtiekdfdbva Fmygf kiybkf

madhigettaRavā timayaNG kiyaRak
ktiekdfdvEm ekdEva kdEv[f

kadhigettavamē kedavō kadavēn
ntip

nadhibuththira NYāna sugā thibavath
titip

thidhibuth thirarvī Radusē vaganē.

 

uRva yRva y

uruvā yaruvā yuLadhā yiladhāy
mRvayf mlrayf m]iya eyaqiyayfkf

maruvāy malarāy maNiyā yoLiyāyk
kRva y

karuvā yuyirāyk kadhiyāy vidhiyāyk
KRvayf vRva yRqfvayf KkE[. 51

kuruvāy varuvā yaruLvāy kuganē.

 

 

Etvray Cvamikqf `RqiyT (thēvarāya suvāmigaL aruLiyadhu)

knftrf cxfF kvcmf (Kandhar Sashti Kavasam)

kapfp< (ev]fpa)

kāppu (nerisai venpa)

 
TtipfEparfkfK vlfviA[Epamf, T[fpmfEpamf enwfcilf

Text Box: Declaration of Purpose
May karmic sufferings and worries cease
Wealth and spirituality grow and
Prayers be granted
For those who chant this Kandhar Sashti Kavasam
thudhippōrkku valvinaibōm, thunbambōm nensil
ptipfEparfkfK eclfvmf plitfTkf - ktitf(T)OgfKmf

padhippōrkku selvam paliththuk - kadhith(thu)ōngum
nixfAdy

nishdaiyum kaigūdum, nimalar aruL
knftrf cxfF kvcmf tA[

kandhar sashdi kavasam thanai.

Kbqf (ev]fpa)

kural (venpa)

Text Box: Dedication
To Lord Kumaran, who ended the woes of the Devas, 
On his lovely feet shall we meditate ...
`mrrf ;drftIr `mrmf p

amarar idardhīra amaram purindha
Kmr[f `F enwfEc Kbi

kumaran adi nensē kuRi.

 

N\lf

nūl

Text Box: 1-16 The Kavasam Invocation
He who fulfils the wishes of his devotees,
Whose twinkling anklets produce melodious sounds
He who approaches me in slow and graceful steps,
The Rider of the peacock
Come and protect me with your Vel
Welcome to Thee, Lord of the Vel
Welcome to Thee, O Rider of the peacock
Beginning with Inthiran, the Devas of all the eight directions pay their obeisance to You
Wielder of the mighty Vel,
Son-in-law of Thevendran, welcome
You, who are in the mind of the loving tribal maiden, Valli, welcome
Lord, You who are six-faced, welcome
Lord, whose forehead is adorned with Sacred ash, come everyday
Lord of Sira Malai, Lord Velayuthan, come quickly
Lord of Saravanabava, come instantly
cxfFAy Enakfk crv] pv[arf  (1)

sashtiyai nōkka saravaNa bavanār
cixfdRkf Ktv

sishdaruk kudhavum sengadhir vēlōn

patmf ;r]fFlf p[fm]i ctgfAk

pādham irandil panmaNi sadhangai
kItmf padkf ki]fki]i yad

kīdham pādak kiNgiNi yāda
Amy ndwfecy

maiya nadanseyum mayilvā kananār
AkyilfEv lalf'A[kf kakfkev[f BvnfT

kaiyilvē lālenaik kākkaven Ruvandhu
vrvr Evla y

varavara vēlā yudhanār varuga
vRk vRk myiEla[f vRk

varuga varuga mayilōn varuga
;nftir[f Mtla ']fFAc Epabfb

indhiran mudhalā endisai pōTRa
mnftir vFEvlf vRk vRk  (10)

mandhira vadivēl varuga varuga

vacv[f mRka vRk vRk

vāsavan marugā varuga varuga
Enckf Kbmkqf niA[Eva[f vRk

nēsak kuRamagaL ninaivōn varuga
~BMkmf pAdtft _ya vRk

āRumugam padaiththa aiyā varuga
nIbiDmf Evlv[f nitftmf vRk

nīRidum vēlavan niththam varuga
cirkiri Evlv[f cIkfkirmf vRk  (15)

siragiri vēlavan sīkkiram varuga
crv] pv[arf cDtiyilf vRk  

Text Box: 17-22
The six letters of Lord Muruga's name (sa, ra, va, na, ba, va) are interchanged and their interplay gives rise to these rhythms of melody that accompany the graceful approach of the Lord on His peacock.
Lord Muruga embodies the form of these 6 letters thus, He is also refered to as 'Lord Saravanabava.'
Salutations are offered to the brave Lord of Saravana Poykai, who is approaching on His vahana, the peacock.
Salutations are offered to the brave War Lord of the Devas in their battle against the Asuras.
saravaNa bavanār sadudhiyil varuga
rv] pvc rrrr rrr

ravaNa bavasa rararara rarara
riv] pvc riririri ririri

rivaNa bavasa riririri ririri

vi]pv crv] vIra nEmanm
viNabava saravaNa vīrā namōnNama

nipv crv] nibnib nieb[ (20)
nibava saravaNa niRanNiRa niRena

vcr v]p vRk vRk
vasara vaNaba varuga varuga

`Crrf KFekDtft _ya vRk
asurar kudigeduththa aiyā varuga

Text Box: 23-26
You who assumed Lordship over me, in your twelve hands
You hold twelve weapons, the twelve 'pāsa' and the 'ankusamum.'  With your twelve wide-opened, shiny eyes, throw your protecting glance on me, O Lord, and grant me the grace of your protection.
'[fA[ ~Qmf ;AqEya[f Akyilf
ennai āLum iLaiyōn kaiyil

p[f[ir]f day panniraN tāyudham pāsāNG kusamum

prnft vizikqf p[f[ir]f Flgfk (25)
parandha vizhigaL panniraN tilanga

Text Box: 27-31
This refers to the 'bija' mantras, 'im,' 'kilm,' 'saum.' A 'bija' or seed is a significant word or series of words which give it a special power or 'sakthi.' The bija-mantras have a significant inner meaning which is subtle and mystic.
viArnfetA[kf kakfk EvEla[f vRk
viraindhenaik kākka vēlōn varuga
_y aiyum kiliyum adaivudan sauvum

uyfeyaqi ecqv
uyyoLi sauvum uyiraiyum kiliyum

kiliy

kiliyuNY sauvum kiLaroLi yaiyum

niAlepbf eb[fM[f nitftMmf oqiRmf (30)
nilaibeR Renmun niththamum oLirum

Text Box: 32
O Lord of the Kundalini Sakthi, son of Sivan, and Indweller of the heart, come daily to protect me.
c]fMk[f tIy saNmugan thīyum thaniyoLi yovvum

K]fdli yamfciv Kk[fti[mf vRk
kundali yāmsiva kugan_dhinam varuga

~B MkMmf `]iMF `Bmf
āRu mugamum aNimudi aRum

nIbiD enbfbiy

nīRidu neTRiyum nīnda puruvam

 

Text Box: 33-46 Meditation on the Divine Form 
O Lord, You are six-faced, with your six bejewelled crowns, your vihuti-adorned foreheads and long eye-brows, twelve eyes and ruddy lips, you wear various pearled jewels.

With dainty ear-rings on your twelve ears, various flower garlands and diadems, pearled ornaments and nine-gemmed chains,

You wear the sacred investiture thread across your bejewelled chest and beautiful abdomen.

Your silken sash and girdle encircle your full waist, with a nine-gemmed diadem adorning your silken robes. Your beautiful legs and ankletted feet produce a harmonious blend of melodious notes most pleasing to the ear.
p[f[iR k]f}mf pvqcf ecvfvay

panniru kaNNum pavaLach sevvāyum

n[fe[bi enbfbiyilf nvm]icf CdfFy nanneRi neTRiyil navamaNich suttiyum

:raB ecviyilf ;lKK]f dlMmf
īrāRu seviyil ilaguguN talamum

~biR ti]fp āRiru thiNbuyath thazhagiya mārbil

plfp> x]Mmf ptkfkMmf tritfT
palbū shaNamum padhakkamum thariththu

n[fm]i p>]fd nvrtf[ maAly

nanmaNi pūnda navarathna mālaiyum

Mpfp muppuri nūlum muththaNi mārbum

ecpfpz KAdy tiRvyiB unftiy

seppazha kudaiya thiruvayiRu undhiyum

Tv]fd mRgfkilf Cderaqipf pdfDmf
thuvanda marungil sudaroLip pattum

nvrtf[mf ptitft nbfcI rav navarathnam padhiththa naRchī rāvum

;RetaAd `zKmf ;A]Mznf taQmf (45)

irudhodai azhagum iNaimuzhanN thāLum

tiRvF yt[ilf cilmfepali Mzgfk
thiruvadi yadhanil silamboli muzhanga

eckk] eckk] eckk] eck]
segagaNa segagaNa segagaNa segaNa

emakemak emakemak emakemak emaek[
mogamoga mogamoga mogamoga mogena

nknk nknk nknk nek[
naganNaga naganNaga naganNaga nagena

FKK] FKFK FKK] FK] (50)

tiguguNa tigudigu tiguguNa tiguNa

rrrr rrrr rrrr rrr
rararara rararara rararara rarara

riririri riririri riririri ririri
riririri riririri riririri ririri

DDDD DDDD DDDD DDD
dudududu dudududu dudududu dududu

Text Box: 55
O Rider astride the peacock, come quickly.

56
O Lord of the 3 letters, come.

57-63
O Lord who resides in Swamimalai and grants Darshan from therein, grant me, your child, your favour.
I turn to You for salvation and prostrate before Your Holy Feet in submission, protect me,
O Lord, for my life is but Your own.
dKdK FKFK dgfK FgfKK
dagudagu digudigu dangu dingugu

vinfT vinfT myiEla[f vinfT (55)
vindhu vindhu mayilōn vindhu

MnfT MnfT MRkEvqf MnfT
mundhu mundhu murugavēL mundhu

'[fbA[ yaQmf "rkcf eclfv

enRanai yāLum ēragach selva

Amnft[f Ev]fDmf vrmkizfnf Ttv maindhan vēndum varamagizhnN thudhavum

lala lala lala EvcMmf
lālā lālā lālā vēsamum

lIla lIla lIla viEnate[[fB (60)
līlā līlā līlā vinōdhanenRu

u[ftiR vFAy uBtiey[f eb]f}mf
un_dhiru vadiyai uRudhiyen ReNNum

'[ftAl AvtfT[f ;A]yF kakfk

en_dhalai vaiththun iNaiyadi kākka

'[f{yirfkf Kyiramf ;Abv[f kakfk
ennuyirk kuyirām iRaivan kākka

Text Box: 64-81

With your twleve eyes, protect your child

Protect the face - O beautiful Vel

Protect the vibuthi adorned forehead - O pure Vel

Protect the two eyes - O shining Vel

Protect the two ears - O Lord of the Vel

Protect the two nostrils - O good Vel

Protect the thirty-two teeth - O piercing Vel

Protect the tongue - O perfect Vel

Protect the two cheeks - O brilliant Vel

Protect the neck - O sweet Vel

Protect the chest - O bejewelled Vel

Protect the shoulders - O sharp Vel

Protect the nape - O great Vel

Protect the back - O Vel of grace

Protect the sixteen rib bones - O youthful Vel

Protect the stomach - O ever victorious Vel
p[f[iR viziyalf palA[kf kakfk
panniru vizhiyāl pālanaik kākka

`FEy[f vt[mf `zKEvlf kakfk (65)
adiyēn vadhanam azhaguvēl kākka

epaFp podibunai neTRiyaip punidhavēl kākka

ktirfEvlf ;r]fDmf k]f]iA[kf kakfk
kadhirvēl irandum kaNNinaik kākka
vitiecvi ;r]fDmf Evlvrf kakfk

vidhisevi irandum vēlavar kākka

nacik qir]fDmf nlfEvlf kakfk
nāsiga Lirandum nalvēl kākka

Epciy vayftA[pf epREvlf kakfk (70)
pēsiya vāydhanaip peruvēl kākka

Mpfptf tiRplf MA[Evlf kakfk
muppath thirubal munaivēl kākka

ecpfpiy naAvcf ecvfEvlf kakfk
seppiya nāvaich sevvēl kākka

k[f[mf ;r]fD,f ktirfEvlf kakfk
kannam irandu kadhirvēl kākka

'[f[iqgf kZtfAt ;[iyEvlf kakfk
enniLaNG kazhuththai iniyavēl kākka

marfAp ;rtfti[ vFEvlf kakfk (75)
mārbai iraththina vadivēl kākka

Ecriq MAlmarf tiREvlf kakfk
sēriLa mulaimār thiruvēl kākka

vFEv liREtaqf vqmfepbkf kakfk

vadivē lirudhōL vaLambeRak kākka

pidrik qir]fDmf epREvlf kakfk
pidariga Lirandum peruvēl kākka

`zKd[f MTAk `RqfEvlf kakfk
azhagudan mudhugai aruLvēl kākka

pZpti [aBmf pREvlf kakfk (80)
pazhubadhi NnāRum paruvēl kākka

evbfbiEvlf vyibfAb viqgfkEv kakfk
veTRivēl vayiTRai viLangavē kākka

Text Box: 82-83
Protect the umbilicus - O benevolent Vel
Protect the organs of reproduction and excretion - O good and beautiful Vel

cibfbiAd `zKbcf ecvfEvlf kakfk

siTridai azhaguRach sevvēl kākka

na]agf kyibfAb nlfEvlf kakfk
nāNāNG kayiTRai nalvēl kākka

Text Box: ? -92

Protect the two thighs - O great Vel

Protect the knees and calves - O bright Vel

Protect the toes and feet - O Vel of grace

Protect the two hands - O Vel of mercy

Protect the two forearms - O strong Vel
~]fKbi ;r]fDmf `yilfEvlf kakfk
āNguRi irandum ayilvēl kākka

pidfd mir]f Dmf epREvlf kakfk (85)
pitta miraN tum peruvēl kākka

vdfdkf KtkfAt vlfEvlf kakfk
vattak kudhakthai valvēl kākka
pA]tfeftaAd ;r]fDmf pREvlf kakfk  

paNaiththodai irandum paruvēl kākka

kA]kfkalf Mznftaqf ktirfEvlf kakfk
kaNaikkāl muzhandhāL kadhirvēl kākka

_virlf `FyiA[ `RqfEvlf kakfk
aiviral adiyinai aruLvēl kākka

Akk qir]fDmf kRA]Evlf kakfk (90)
kaiga Lirandum karuNaivēl kākka

M[fAk yir]fDmf Mr]fEvlf kakfk
mun_gai yirandum muraNvēl kākka

pi[fAk ;r]fDmf pi[f[vqf ;Rkfk
pin_gai irandum pinnavaL irukka

Text Box: 93-104

Grant that Lakshmi resides in my arms. 

May Saraswathi abide in my speech and may the Hridaya Kamalam (The ten-petalled lotus of the heart; the Jivatma's abode) be protected by the benevolent Vel.

May Ida, Puriggala, and Sushumna (nerve currents) be protected by the victorious Vel.

For as long as my tonue can utter your name (as long as I am alive), may your golden Vel come with the speed of lightning to protect me.

May Vachiravel protect me each day and night, everyday.

May He protect me in the early hours of the night, midhours of the night, and predawn hours.

During dawn and dusk, protect me, O ever-vigilant Vel.

navilf crsfvti nbfBA] yak
nāvil saraSvadhi naTRuNai yāga

napikf kmlmf nlfEvlf kakfk
nābik kamalam nalvēl kākka

Mpfpalf naFAy MA[Evlf kakfk (95)
muppāl nādiyai munaivēl kākka

'pfepZ Tmf'A[ 'tirfEvlf kakfk
eppezhu thumenai edhirvēl kākka
`FEy[f vc[mf `Acv

adiyēn vasanam asaivuLa nēram

kDkEv vnfT k[kEvlf kakfk
kadugavē vandhu kanagavēl kākka

vRmfpklf t[f[ilf vcfcirEvlf kakfk
varumbagal thannil vachchiravēl kākka

`AryiRqf t[f[ilf `A[yEvlf kakfk (100)

araiyiruL thannil anaiyavēl kākka

"mtftibf camtftilf 'tirfEvlf kakfk
ēmaththiR sāmaththil edhirvēl kākka

tamtmf nIkfkicf cTrfEvlf kakfk

thāmadham nīkkich sadhurvēl kākka

kakfk kakfk k[kEvlf kakfk
kākka kākka kanagavēl kākka
Enakfk Enakfk enaFyilf Enakfk

nōkka nōkka nodiyil nōkka

Text Box: 105-106
Without any delay, come O golden Vel to grant protective assistance. 
Throw your merciful glance towards me and may your look destroy all my sins. 
takfk takfk tAdybtf takfk (105)
thākka thākka thadaiyaRath thākka

parfkfk parfkfk pavmf epaFpd
pārkka pārkka pāvam podibada

pilfli V[iymf epRmfpAk `kl
pilli sūniyam perumbagai agala

vlfl p>tmf vladfFkpf Epyfkqf
valla pūdham valāttigap pēygaL

Text Box: 107-118
May You, O Lord, protect one from ghosts, spirits, and demons. 

Reference is made to the different kinds of devils and spirits such as Spirits that swallow infants, spirits and devils that follow maidens, the guardians of cemeteries and spirits of the forests.

`lflbf pDtfTmf `dgfka M[iy allaR paduththum adangā muniyum

piqfAqkqf ti[f{mf p piLLaigaL thinnum puzhakkadai muniyum

ekaqfqivayfpf EpyfkQmf KbAqpf EpyfkQmf
koLLivāyp pēygaLum kuRaLaip pēygaLum

ep]fkAqtf etadRmf pirmra xcRmf
peNgaLaith thodarum piramarā shasarum

`FyA[kf k]fdalf `lbikf klgfkid
adiyanaik kandāl alaRik kalangida
;ricikfkadf Edri ;tfT[fp EcA[y

irisikkāt tēri iththunba sēnaiyum

'lfliLmf ;RdfFLmf 'tirfpfpDmf `]f]Rmf (115)
ellilum iruttilum edhirppadum aNNarum

k[p>Ac ekaqfQmf kaqiEya dA[vRmf
kanabūsai koLLum kāLiyō tanaivarum

vidfdagf karRmf miKpl EpyfkQmf

vittāNG kārarum migubala pēygaLum

t]fFykf karRmf c]fda qrfkQmf
thandiyak kārarum sandā LargaLum

Text Box: 119

At the mention of my name, may these (spirits, and demons) take to their heels with the speed of lightning. 

120-135

This refers to charms, spells, and the practice of black magic. May those who indulge in these shudder at the mention of my name (for I am your devotee and servant) and may they in humility bow before me (for you are my Lord and protector).

'[fepyrf eclflv enbeyar sellavum idivizhunN thōdida

~A[ `Fyi[ilf `Rmfpa AvkQmf (120)
ānai adiyinil arumbā vaigaLum

p>A[ myiRmf piqfAqkqf '[fp pūnai mayirum piLLaigaL enbum

nkMmf myiRmf nIqfMF m]fAdy

nagamum mayirum nīLmudi mandaiyum

paAvk QdE[ plkl ctfTd[f
pāvaiga Ludanē palagala saththudan

mA[yibf p manaiyiR pudhaiththa vansanai thanaiyum

odfFy ecRkfKmf odfFy paAvy

ottiya serukkum ottiya pāvaiyum

kaCmf p]Mmf kav kāsum paNamum kāvudan sōRum
oTmwf c[Mmf oRvzipf EpakfKmf  

odhumaNY sanamum oruvazhip pōkkum

`FyA[kf k]fdalf `AlnfT KAlnftid
adiyanaik kandāl alaindhu kulaindhida

mabfbarf vwfckrf vnfT v]gfkid
māTRār vansagar vandhu vaNangida

kalT\ taeqA[kf k]fdabf klgfkid (130)
kāladhū thāLenaik kandāR kalangida

`wfci nDgfkid `r]fD p ansi nadungida arandu purandida

vayfvidf dlbi mtiekdfEdadpf

vāyvit talaRi madhigettōdap

pFyi[ilf Mdfdpf packf kyibf$lf
padiyinil muttap pāsak kayiRnāl

kdfDd[f `gfkmf ktbidkf kdfD
kattudan angam kadhaRidak kattu

kdfF uRdfD kalfAk Mbiykf (135)
katti uruttu kālgai muRiyak

Text Box: 136-143

May my love for You, keep them in chains
May they shiver in fear, roll in agony, scream in terror, and flee in utter fear of me.

Protect me, O Lord, from the attacks of tigers, foxes, wolves, rats, and bears. May these flee in fear on sight of me.

May I be relieved from the poisons from centipedes, snakes, and scorpions

148

If these deem to bite me.
kdfD kdfD ktbidkf kdfD
kattu kattu kadhaRidak kattu

MdfD MdfD vizikqf piTgfkid

muttu muttu vizhigaL pidhungida

eckfK eckfK ectilfecti lak
sekku sekku sedhilsedhi lāga

ecakfK ecakfK VrfpAk ecakfK
sokku sokku sūrbagai sokku

KtfT KtfT PrfvF Evlalf (140)
kuththu kuththu kūrvadi vēlāl

pbfB pbfB pklv[f t]elbi
paTRu paTRu pagalavan thaNaleRi

t]elbi t]elbi t]lT vak
thaNaleRi thaNaleRi thaNaladhu vāga

viDviD EvAl evR]fdT Evadpf
viduvidu vēlai verundadhu vōdap

p puliyum nariyum puNNari nāyum

'liy

eliyum karadiyum inidhodā thōdath

EtQmf pamfpra[f
thēLum pāmbum seyyān pūrān
kDvid vixgfkqf kFtfTy rgfkmf  

kaduvida vishangaL kadiththuya rangam

"biy vixgfkqf 'qiti[ilf ;bgfk
ēRiya vishangaL eLidhinil iRanga

Text Box: 149-157

May ailments such as sprains, strains, migrane, rheumatism, diseases due to excessive bile, fits, stomach ailments, lethargy, skin diseases, aches and pains, toothaches, and various other ailments of undefinable source, cease by your Grace.
oqipfp oLippum suLukkum orudhalai nōvum

vatwf cyitftiymf vlipfp vādhaNY sayiththiyam valippup piththam

VAlcygf K[fmmf ecakfKkf cirgfK
sūlaisayaNG kunmam sokkuk sirangu

KAdcfclf cilnfti Kdlfvipf piriti

kudaichchal silandhi kudalvip piridhi

pkfkpf piqAv pdrfetaAd vaAz
pakkap piLavai padardhodai vāzhai

kDv[f pDv[f Aktftaqf cilnfti
kaduvan paduvan kaiththāL silandhi

pbfKtf tbA[ vR`Ar yapfp paRkuth thaRanai varuarai yāppum

'lflapf pi]iy ellāp piNiyum enRanaik kandāl

nilfla Etad nI'[kf kRqfvayf

nillā thōda nīenak karuLvāy

Text Box: 158-161

Grant me, O Lord, good relationship with all the fourteen worlds. 
May both men and women be pleased with me. 
May the ruling Soverign be pleased with me, I who adore thy great name.
:Erzf ulkMmf '[kfKb vak
eerēzh ulagamum enakkuRa vāga

~}mf ep]f}mf `A[vRmf '[kfka
āNum peNNum anaivarum enakkā

m]f]a qrcRmf mkizfTb vakv maNNā Larasarum magizhdhuRa vāgavum

u[fA[tf Ttikfk u[ftiR nammf
unnaith thudhikka un_dhiru nāmam

Text Box: 162-171
You who originated from the waters of Saravana
O Lord of the Vel, who is enshrined in brightness, whose holy feet are adorned with the melodious 'Silambu' (anklets) 

Muruga, you sever the cords of Samsaric birth

Nephew of Vishnu and Lakshmi, who helped the Devas to protect the city of Amarapathi.

Lord Kantha, Lord Guha, O Lord of the brilliant Vel, who was nurtured by the Karthigai maidens 

Lord Skanda, who wears the garland of Kadamba flowers, 

O Lord, you with your sweet Vel destroyed Kadamba and Idumban.

O Lord of Thiruthani, Son of Siva

O Lord of Kathirgamam, weilder of the brilliant Vel.
crv] pvE[ Acelaqi pvE[

saravaNa pavanē sailoLi pavanē

tirip thiribura pavanē thigazhoLi pavanē

prip paribura pavanē pavamozhi pavanē

`ritiR mRka `mra ptiAykf (165) (caution: here is mistakenly printed 164 in photocopy)
aridhiru marugā amarā padhiyaik

katfTtf Etvrfkqf kDwfciAr viDtftayf
kāththuth thēvargaL kadunsirai viduththāy

knfta KkE[ ktirfEv lvE[

kandhā kuganē kadhirvē lavanē

karftftiAk Amnfta kdmfpa kdmfpA[
kārththigai maindhā kadambā kadambanai

;DmfpA[ yzitft ;[iyEvlf MRka
idumbanai yazhiththa iniyavēl murugā

t]ika clE[ cgfkr[f p thaNigā salanē sangaran pudhalvā
ktirfka mtfTAr ktirfEvlf MRka
kadhirgā maththurai kadhirvēl murugā

Text Box: 172-175
O youthful Lord who abodes in Palani
O Lord of Thiruvavinangkudi, dweller of the lovely Vel
O Lord of Thiruchendur, who is adored as Sengalvaraya
O Lord of Samarapuri, also known as Shanmuga
pz[ipf ptivazf pal Kmara
pazhanip padhivāzh pāla kumārā

~vi[[f KFvazf `zkiy Evla
āvinan kudivāzh azhagiya vēlā

ecnfti[fma mAly sendhinmā malaiyuRum sengalva rāyā

cmra p samarā purivāzh saNmugath tharasē

kararf Kzlaqf kAlmkqf n[f$yf
kārār kuzhalāL kalaimagaL nannāy

'[fna ;Rkfk ya{A[pf pad
ennNā irukka yānunaip pāda

'A[tfetadrfnf tiRkfKmf 'nfAt MRkA[pf
enaiththodarnN thirukkum endhai muruganaip

paFE[[f ~FE[[f prvc mak
pādinēn ādinēn paravasa māga

~FE[[f naFE[[f ~vi[[f p>tiAy (180)
ādinēn nādinēn āvinan pūdhiyai

Text Box: 176-191

For as long as the beautiful Saraswathi, who has dark tresses, guards my tongue, I shall sing thy name.

O Lord and Father, I sang and danced, I danced and I sang in ecstasy.

I searched and longed for You from Tiruvavinankudi, that I might, with love, use this vibuthi which is your prasadam. 

That I might, with your grace, break off from the bonds of Maya and attachment and attain bliss at thy lotus feet.

Bless my, O Lord Velayuthan, with love, that I might be showered with plenty and live graciously.

Hallowed be the Rider of the peacock
Hallowed be the sharp Vel in His hands
Hallowed be He who dwells in hilly abodes
Hallowed be He with Valli
Hallowed be He who has the cockrel as emblem on his flag

192

Hallowed be He and may my poverty cease.

193-199

O Lord, whatever my shortcomings or failures, You as my Father and Guru, forgive me for them and bear with me. Valli is but Mother, thus as parents, look upon me as your child, be pleased with me and shower me with Your love and blessings.


Enc Md[fya[f enbfbiyilf `]iypf
nēsa mudanyān neTRiyil aNiyap

pac viA[kqf pbfbT nIgfki
pāsa vinaigaL paTRadhu nīngi

u[fptmf epbEv u[f[R qak
unbadham peRavē unnaru Lāga

`[fp anbudan irashi annamum sonnamum

emtftemtf tak Evla y meththameth thāga vēlā yudhanār

citftiepbf bFEy[f cibpfp siththibeR Radiyēn siRappudan vāzhga

vazfk vazfk myiEla[f vazfk
vāzhga vāzhga mayilōn vāzhga

vazfk vazfk vFEvlf vazfk
vāzhga vāzhga vadivēl vāzhga

vazfk vazfk mAlkfKR vazfk
vāzhga vāzhga malaikkuru vāzhga

vazfk vazfk mAlkfKb mkQd[f  (190)

vāzhga vāzhga malaikkuRa magaLudan

vazfk vazfk var]tf Tvc[f
vāzhga vāzhga vāraNath thuvasan

vazfk vazfk'[f vBAmkqf nIgfk
vāzhga vāzhgaen vaRumaigaL nīnga
'tftA[ KAbkqf 'tftA[ piAzkqf

eththanai kuRaigaL eththanai pizhaigaL

'tftA[ yFEy[f 'tftA[ ecyi{mf
eththanai yadiyēn eththanai seyinum

epbfbv[f nIKR epaBpfp T[fkd[f  (195)

peTRavan nīguru poRuppa thun_gadan

epbfbvqf Kbmkqf epbfbv qaEm
peTRavaL kuRamagaL peTRava Lāmē

piqfAqey[f b[fpayfpf piriy mqitfT
piLLaiyen Ranbāyp piriya maLiththu

Amnfte[[f mIT[f m[mkizfnf tRqitf
maindhanen mīdhun manamagizhnN tharuLith

twfcem[f bFyarf tAztftid `Rqfecyf
thansamen Radiyār thazhaiththida aruLsey

knftrf cxfF kvcmf viRmfpiy (200) correct in photocopy here

kandhar sashdi kavasam virumbiya

pal[f Etv ray[f pkrfnftAtkf
pālan thēva rāyan pagarndhadhaik

kaAlyilf maAlyilf kRtfTd[f naQmf
kālaiyil mālaiyil karuththudan nāLum

~ca rtfTd[f `gfkmf Tlkfki
āsā raththudan angam thulakki

Enc Mde[aR niA[vT vakikf
nēsa mudanoru ninaivadhu vāgik

Text Box: 200-220

He who mediates on this Kavasam daily, both morning and evening after cleansing, and with concentration and devotion on the Kavasam and its meaning, reciting thirty-six times daily and who uses the vibuthi of the Lord will attain therein these benefits:

The Devas of all eight directions will bless him.

The Navagrahangal will be pleased and confer blessings.

He will be blessed with the sixteen 'wealth' at all times.

This Kanthar Sashti Kavasam, which is equivalent to Lord Murugan's Vel, if recited and used as a path, will confer great spiritual blessings on the aspirant.

Truth, knowledge, and mukti will shine.

Devils would not dare approach these devotees of the Lord.

The evil will meet their end, while in the good, the feet of Murugan shall ever dance.


knftrf cxfF kvc mitA[cf (205)
kandhar sashdi kavasa midhanaich

cinfAt klgfkaT tiya[ipf pvrfkqf
sindhai kalangādhu thiyānip pavargaL

oRnaqf Mpfptf taBRkf eka]fD
orunNāL muppath thāRuruk kondu

OtiEy ecpitfT uknfTnI b]iy
ōdhiyē sebiththu ugandhunNī RaNiya

`dfdtikf KqfEqarf `dgfkLmf vcmayftf
attadhik kuLLōr adangalum vasamāyth

tiAcm[f[ er]fmrf Ecrftftgf kRQvrf (210)

thisaimanna reNmar sērththaNG karuLuvar

mabfbl erlflamf vnfT v]gfKvrf
māTRala rellām vandhu vaNanguvar

nvEkaqf mkizfnfT n[fAm yqitftiDmf
navagōL magizhndhu nanmai yaLiththidum

nvmt e[[v navamadha Nnenavum nallezhil peRuvar
'nft naQmI erdfda vazfvrf

endha nāLumī rettā vāzhvar

knftrfAk Evlamf kvctf tFAy (215)

kandhargai vēlām kavasath thadiyai

vziyayfkf ka] emyfyayf viqgfKmf
vazhiyāyk kāNa meyyāy viLangum

viziyabf ka] evR]fFDmf Epyfkqf
vizhiyāR kāNa verundidum pēygaL

epalfla tvArpf epaFepaF yakfKmf
pollā thavaraip podibodi yākkum

nlfElarf niA[vilf nd[mf p nallōr ninaivil nadanam puriyum

crfv ctfTR cgfka rtftF (220)

sarva saththuru sangā raththadi

Text Box: 221-226
You who have understood my heart, of all the Lakshmis, You have given new vigour to Vīra Lakshmi.

With the hands that killed Soorapathman, you have graced the twenty-seven Devas by granting them the gift of Divine Honey.

You Lord, have the ability to grant Moksha (liberation from rebirth) and who as Guru Paran gave upadesha to Lord Swami Himself.

You, who resides in the Temple of Palani Hills as a child, at your lttle holy feet I prostrate.
`binfet[ Tqfqmf `dfdldf Cmikqilf
aRindhena thuLLam attalat sumigaLil

vIrldf CmikfK viRnfT] vakcf
vīralat sumikku virundhuNa vāgach

Vrptf TmaAvtf T]itftAk `t[alf
sūrabath thumāvaith thuNiththagai adhanāl

;Rptf EtzfvrfkfK uvnftM tqitft
irubath thēzhvarkku uvandhamu thaLiththa

KRpr[f pz[ikf K[fbi[i liRkfKmf (225)

kurubaran pazhanik kunRini lirukkum

ci[f[kf KznfAt EcvF Epabfbi
sinnak kuzhandhai sēvadi pōTRi

'A[tftDtf tadfekaq '[fb[ Tqfqmf
enaiththaduth thātkoLa enRana thuLLam

Emviy vFv mēviya vadivurum vēlava pōTRi

Text Box: 227-238

O Lord of the Vel, You whose loving form has entered my heart and blessed me, praise be to Thee!

O Warlord of the Devas, praise be to Thee!

O Lord who captivated Valli, praise be to Thee!

He whose form is strong and dazzling, praise be to Thee!

He who conquered Idumba and Kadamba, praise be to Thee!

O Lord of the Vel, who is garlanded with Vedchi flowers, praise be to Thee!

O King of the Golden Council in Kanthagiri (a hill abode of Murugan), praise be to Thee!

I surrender at thy lotus feet.

I surrender to thee Lord Saravanabava.

I surrender to the Lord, Shanmuga.

Etvrfkqf Ec[a ptiEy Epabfbi
thēvargaL sēnā padhiyē pōTRi

Kbmkqf m[mkizf EkaEv Epabfbi (230)

kuRamagaL manamagizh kōvē pōTRi

tibmiK tivfviy Etka Epabfbi
thiRamigu thivviya thēgā pōTRi

;Dmfpa y idumbā yudhanē idumbā pōTRi

kdmfpa Epabfbi knfta Epabfbi
kadambā pōTRi kandhā pōTRi
evdfci p

vetchi punaiyum vēlē pōTRi

uyrfkiri k[k cApkfEka rrEc (235)

uyargiri kanaga sabaikkō rarasē

myilfnd miDEvayf mlrF cr]mf
mayilnNada miduvōy malaradi saraNam

cr]mf cr]mf crv] pvOmf
saraNam saraNam saravaNa pavaōm

cr]mf cr]mf c]fMka cr]mf
saraNam saraNam saNmugā saraNam

EvLmf myiLmf TA]

vēlum mayilum thuNai

 

 

Cpfrm]fymf Cpfrm]fymf (subramaNyam subramaNyam)

 

Cpfrm]fymf Cpfrm]fymf c]fMknata Cpfrm]fymf

subramaNyam subramaNyam saNmuganāthā subramaNyam

Cpfrm]fymf Cpfrm]fymf c]fMknata Cpfrm]fymf

subramaNyam subramaNyam saNmuganāthā subramaNyam

 

civ civ civ civ Cpfrm]fymf

siva siva siva siva subramaNyam

hr hr hr hr Cpfrm]fymf
Hara Hara Hara Hara subramaNyam

civ civ hr hr Cpfrm]fymf
siva siva Hara Hara subramaNyam

Text Box: Worship the charming-faced Lord Subramanyam, second Son of Lord Shiva. Surrender to Lord Subramanyam who breaks the chain of samsara (birth-death-rebirth)hr hr civ civ Cpfrm]fymf
Hara Hara siva siva subramaNyam

civ crv] pv Cpfrm]fymf
siva saravaNa bava subramaNyam

KR crv] pv Cpfrm]fymf
kuru saravaNa bava subramaNyam

civ civ hr hr Cpfrm]fymf
siva siva Hara Hara subramaNyam

hr hr civ civ Cpfrm]fymf
Hara Hara siva siva subramaNyam

 

~biR tdnfEtaqf vazfk (āRiru thadandhōL vāzhga)

 

Text Box: May all live! 
All praise to be Your twelve strong shoulders! 
All praise to be Your six faces! 
All praise to be the spear that broke the krauncha hill! 
All praise to be the cockerel! 
All praise to be the peacock rode by Sevvell! 
All praise to be to agreeable Valli!
All praise to be to the praise worthy Devotees!
~biR tdnfEtaqf vazfk

āRiru thadandhōL vāzhga

`BMkmf vazfk evbfApkf

aRumugam vāzhga veTpaik

PBecyf t[iEvlf vazfk
kūRusey thanivēl vāzhga

KkfKdmf vazfk ecvfEv[f

kukkudam vāzhga sevvēn

"biy mwfAw vazfk

ēRiya maNYNYai vāzhga

ya^[t[f `]gfK vazfk

yānaidhan aNangu vāzhga

mabila vqfqi vazfk

māRilā vaLLi vāzhga

vazfk cIrFya erlflamf

vāzhga seeradiyā rellām