முருகனின் வடிவமைப்புக்கள்

முருகனின் வடிவமைப்புக்கள்

சிவன் மற்றும் பார்வதியின் இரண்டாவது மகனான முருகனை சுப்பிரமணியர், கார்த்திகேயன், ஸ்கந்தன், தேவசேனாதிபதி, கார்த்திகேயா, ஷண்முகா, சிக்கில்வாஹனா மற்றும் சரவணபவா என்ற பெயர்களில் அழைக்கின்றார்கள்.

Image Galleries

Dandayudhapani

IMAGE GALLERIES Murugan Bhakti picture galleries Murugan Bhakti site index of picture galleries of god Skanda-Murugan, his temples, legends and celebrations. Devotional Lithographs of Skanda-Murugan: Collection of Murugan paintings by various artists consists of lithographs used for devotional calendars dating