Devotional Lithographs: 1930-1950 / Sri_Valli_Manohara

Sri_Valli_Manohara
Sri Valli Manohara